Click on the flag for
 the English version
Vogels
 
  USA 2012 USA en Canada Canada en USA Alaska 2016 Under construction Under construction  
Zoogdieren Reptielen Insecten Landschappen Flora Paddenstoelen Diversen

Ik heb alle rechten van deze foto's! Alle foto's mogen, mits niet commercieel, worden gebruikt. Het enige wat ik vraag is dat bij mijn foto's mijn naam en website worden genoemd. Correcties, aanvullingen, tips, enz. zijn welkom via mijn gastenboek of via mijn e-mail.
© P. Boers, 2004-2022.

Ralreiger
Ralreiger
(ardeola ralloides)

Ralreiger
Ralreiger
(ardeola ralloides)

Ralreiger
Ralreiger
(ardeola ralloides)

Ralreiger
Ralreiger
(ardeola ralloides)

Ralreiger
Ralreiger
(ardeola ralloides)

Ralreiger
Ralreiger
(ardeola ralloides)

Sprinkhaanzanger
Sprinkhaanzanger
(locustella naevia)

Sprinkhaanzanger
Sprinkhaanzanger
(locustella naevia)

Sprinkhaanzanger
Sprinkhaanzanger
(locustella naevia)

Sprinkhaanzanger
Sprinkhaanzanger
(locustella naevia)

Sprinkhaanzanger
Sprinkhaanzanger
(locustella naevia)

Sprinkhaanzanger
Sprinkhaanzanger
(locustella naevia)

Bosrietzanger
Bosrietzanger
(acrocephalus palustris)

Bosrietzanger
Bosrietzanger
(acrocephalus palustris)

Spotvogel
Spotvogel
(hippolais icterina)

Spotvogel
Spotvogel
(hippolais icterina)

Spotvogel
Spotvogel
(hippolais icterina)

Spotvogel
Spotvogel
(hippolais icterina)

Grasmus
Grasmus
(sylvia communis)

Grasmus
Grasmus
(sylvia communis)

Grasmus
Grasmus
(sylvia communis)

Geoorde fuut
Geoorde futen
(oriolus oriolus)

Geoorde fuut
Geoorde futen
(oriolus oriolus)

Geoorde fuut
Geoorde futen
(oriolus oriolus)

Wielewaal
Wielewaal
(oriolus oriolus)

Wielewaal
Wielewaal
(oriolus oriolus)

Wielewaal
Wielewaal
(oriolus oriolus)

Steenuil
Steenuil
(athene noctua vidalii)

Steenuil
Steenuil
(athene noctua vidalii)

Steenuil
Steenuil
(athene noctua vidalii)

Muskuseend
Muskuseend
(cairina moschata)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

IJsvogels
IJsvogels
(alcedo atthis)

IJsvogels
IJsvogels
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel (vrouwtje)
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel (vrouwtje)
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel (vrouwtje)
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel (mannetje)
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel (mannetje)
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel (mannetje)
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel (mannetje)
(alcedo atthis)

Tuinfluiter
Tuinfluiter
(sylvia borin)

Tuinfluiter
Tuinfluiter
(sylvia borin)

Tuinfluiter
Tuinfluiter
(sylvia borin)

Steltkluut
Steltkluut
(himantopus himantopus)

Steltkluut
Steltkluut
(himantopus himantopus)

Kauw
Kauw
(coloeus monedula)

Bergeend
Bergeend
(tadorna tadorna)

Bruine kiekendief en kievit
Bruine kiekendief en kievit
(circus aeruginosus + vanellus vanellus)

Gierzwaluw
Gierzwaluw
(apus apus)

Draaihals
Draaihals
(jynx torquilla)

Draaihals
Draaihals
(jynx torquilla)

Draaihals
Draaihals
(jynx torquilla)

Draaihals
Draaihals
(jynx torquilla)

Draaihals
Draaihals
(jynx torquilla)

Draaihals
Draaihals
(jynx torquilla)

Draaihals
Draaihals
(jynx torquilla)

Draaihals
Draaihals
(jynx torquilla)

Draaihals
Draaihals
(jynx torquilla)

Bruine kiekendief
Bruine kiekendief
(circus aeruginosus)

Bruine kiekendief
Bruine kiekendief
(circus aeruginosus)

Bruine kiekendief
Bruine kiekendief
(circus aeruginosus)

Sperwer
Sperwer
(accipiter nisus)

Sperwer
Sperwer
(accipiter nisus)

Heggenmus
Heggenmus
(prunella modularis)

Steenuil
Steenuil
(athene noctua vidalii)

Steenuil
Steenuil
(athene noctua vidalii)

Steenuil
Steenuil
(athene noctua vidalii)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Fuut
Fuut
(podiceps cristatus)

Fuut
Fuut
(podiceps cristatus)

Mandarijneend
Mandarijneend
(aix galericulata)

Groene specht
Groene specht
(picus viridis)

Groene specht
Groene specht
(picus viridis)

Koereiger
Koereiger
(bubulcus ibis)

Slechtvalk
Slechtvalk
(falco peregrinus)

Sperwer
Sperwer
(accipiter nisus)

Sperwer
Sperwer
(accipiter nisus)

Havik
Havik
(accipiter gentilis)

Havik
Havik
(accipiter gentilis)

Havik
Havik
(accipiter gentilis)

Keep
Keep
(fringilla montifringilla)

Roodborst
Roodborst
(erithacus rubecula)

Nonnetje
Nonnetje
(mergellus albellus)

Roerdomp
Roerdomp
(botaurus stellaris)

Roerdomp
Roerdomp
(botaurus stellaris)

Roerdomp
Roerdomp
(botaurus stellaris)

Rosse stekelstaart
Rosse stekelstaart (vrouw)
(oxyura jamaicensis)

Rosse stekelstaart
Rosse stekelstaart (man)
(oxyura jamaicensis)

Pijlstaart
Pijlstaart (man)
(anas acuta)

Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
(saxicola rubicola)

Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
(saxicola rubicola)

Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
(saxicola rubicola)

Purperkoet
Purperkoet
(porphyrio porphyrio)

Purperkoet
Purperkoet
(porphyrio porphyrio)

Purperkoet
Purperkoet
(porphyrio porphyrio)

Vuurgoudhaan
Vuurgoudhaan
(regulus ignicapilla)

Vuurgoudhaan
Vuurgoudhaan
(regulus ignicapilla)

Vuurgoudhaan
Vuurgoudhaan
(regulus ignicapilla)

Vuurgoudhaan
Vuurgoudhaan
(regulus ignicapilla)

Vuurgoudhaan
Vuurgoudhaan
(regulus ignicapilla)

Vuurgoudhaan
Vuurgoudhaan
(regulus ignicapilla)

Roodborst
Roodborst
(erithacus rubecula)

Roodborst
Roodborst
(erithacus rubecula)

Roodborst
Roodborst
(erithacus rubecula)

Huismus
Huismus (male)
(passer domesticus)

Huismus
Huismus (female)
(passer domesticus)

Huismus
Huismus (male)
(passer domesticus)

Tapuit
Tapuit
(oenanthe oenanthe)

Tapuit
Tapuit
(oenanthe oenanthe)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Steenuil
Steenuil
(athene noctua vidalii)

Steenuil
Steenuil
(athene noctua vidalii)

Steenuil
Steenuil
(athene noctua vidalii)

Steenuil
Steenuil
(athene noctua vidalii)

Steenuil
Steenuil
(athene noctua vidalii)

Steenuil
Steenuil
(athene noctua vidalii)

Steenuil
Steenuil
(athene noctua vidalii)

Steenuil
Steenuil
(athene noctua vidalii)

Steenuil
Steenuil
(athene noctua vidalii)

Bruine kiekendief
Bruine kiekendief
(circus aeruginosus)

Toendrarietgans
Toendrarietgans
(anser serrirostris)

Tjiftjaf
Tjiftjaf
(phylloscopus collybita)

Waterral
Waterral
(rallus aquaticus)

Waterral
Waterral
(rallus aquaticus)

Waterral
Waterral
(rallus aquaticus)

Jonge aalscholver
Jonge aalscholver
(phalacrocorax carbo)

Baardman
Baardman (vrouwtje)
(panurus biarmicus)

Waterral
Waterral
(rallus aquaticus)

Buizerd
Buizerd
(buteo buteo)

Buizerd
Buizerd
(buteo buteo)

Buizerd
Buizerd
(buteo buteo)

Sperwer
Sperwer
(accipiter nisus)

Sperwer
Sperwer
(accipiter nisus)

Sperwer
Sperwer
(accipiter nisus)

Groenpootruiter
Groenpootruiter
(tringa nebularia)

Groenpootruiter
Groenpootruiter
(tringa nebularia)

Hop
Hop
(upupa epops)

Hop
Hop
(upupa epops)

Hop
Hop
(upupa epops)

Hop
Hop
(upupa epops)

Hop
Hop
(upupa epops)

Hop
Hop
(upupa epops)

Hop
Hop
(upupa epops)

Hop
Hop
(upupa epops)

Hop
Hop
(upupa epops)

Hop
Hop
(upupa epops)

Hop
Hop
(upupa epops)

Hop
Hop
(upupa epops)

Hop
Hop
(upupa epops)

Hop
Hop
(upupa epops)

Hop
Hop
(upupa epops)

Hop
Hop
(upupa epops)

Draaihals
Draaihals
(jynx torquilla)

Draaihals
Draaihals
(jynx torquilla)

Draaihals
Draaihals
(jynx torquilla)

Draaihals
Draaihals
(jynx torquilla)

Draaihals
Draaihals
(jynx torquilla)

Draaihals
Draaihals
(jynx torquilla)

Draaihals
Draaihals
(jynx torquilla)

Draaihals
Draaihals
(jynx torquilla)

Draaihals
Draaihals
(jynx torquilla)

Jonge woudaap
Jonge woudaap
(ixobrychus minutus)

Kwak
Kwak
(nycticorax nycticorax)

Kwak
Kwak
(nycticorax nycticorax)

Kwak
Kwak
(nycticorax nycticorax)

Kwak
Kwak
(nycticorax nycticorax)

Kwak
Kwak
(nycticorax nycticorax)

Visarend
Visarend
(pandion haliaetus)

Visarend
Visarend
(pandion haliaetus)

Visarend
Visarend
(pandion haliaetus)

Visarend
Visarend
(pandion haliaetus)

Visarend
Visarend
(pandion haliaetus)

Visarend
Visarend
(pandion haliaetus)

Visarend
Visarend
(pandion haliaetus)

Visarend
Visarend
(pandion haliaetus)

Visarend
Visarend
(pandion haliaetus)

Grauwe vliegenvanger
Grauwe vliegenvanger
(muscicapa striata)

Grauwe vliegenvanger
Grauwe vliegenvanger
(muscicapa striata)

Grauwe vliegenvanger
Grauwe vliegenvanger
(muscicapa striata)

Grauwe vliegenvanger
Grauwe vliegenvanger
(muscicapa striata)

Grauwe vliegenvanger
Grauwe vliegenvanger
(muscicapa striata)

Grauwe vliegenvanger
Grauwe vliegenvanger
(muscicapa striata)

Sperwer
Sperwer
(accipiter nisus)

Sperwer
Sperwer
(accipiter nisus)

Sperwer
Sperwer
(accipiter nisus)

Sperwer
Sperwer
(accipiter nisus)

Sperwer
Sperwer
(accipiter nisus)

Sperwer
Sperwer
(accipiter nisus)

Steenuil
Steenuil
(athene noctua vidalii)

Steenuil
Steenuil
(athene noctua vidalii)

Steenuil
Steenuil
(athene noctua vidalii)

Kneu
Kneu
(carduelis cannabina)

Kneu
Kneu
(carduelis cannabina)

Groenling
Groenling
(chloris chloris)

Groenling
Groenling
(chloris chloris)

Grasmus
Grasmus
(sylvia communis)

Fitis
Fitis
(philloscopus trochilus)

Winterkoning
Winterkoning
(troglodytes troglodytus)

Winterkoning
Winterkoning
(troglodytes troglodytus)

Winterkoning
Winterkoning
(troglodytes troglodytus)

Snor
Snor
(locustella luscinioides)

Snor
Snor
(locustella luscinioides)

Snor
Snor
(locustella luscinioides)

Kneu
Kneu
(carduelis cannabina)

Rietgors
Rietgors
(emberiza schoeniclus)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Kneu
Kneu
(carduelis cannabina)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Buizerd
Buizerd
(buteo buteo)

Rietgors
Rietgors
(emberiza schoeniclus)

Jonge kluut
Jonge kluut
(recurvirostra avosetta)

Sprinkhaanzanger
Sprinkhaanzanger
(locustella naevia)

Sprinkhaanzanger
Sprinkhaanzanger
(locustella naevia)

Sprinkhaanzanger
Sprinkhaanzanger
(locustella naevia)

Roerdomp
Roerdomp
(botaurus stellaris)

Roerdomp
Roerdomp
(botaurus stellaris)

Roerdomp
Roerdomp
(botaurus stellaris)

Roerdomp
Roerdomp
(botaurus stellaris)

Vink
Vink
(fringilla coelebs)

Snor
Snor
(locustella luscinioides)

Snor
Snor
(locustella luscinioides)

Snor
Snor
(locustella luscinioides)

Snor
Snor
(locustella luscinioides)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Zwarte stern
Zwarte stern
(chlidonias niger)

Zwarte stern
Zwarte stern
(chlidonias niger)

Zwarte stern
Zwarte stern
(chlidonias niger)

Zwarte stern
Zwarte stern
(chlidonias niger)

Zwarte stern
Zwarte stern
(chlidonias niger)

Zwarte stern
Zwarte stern
(chlidonias niger)

Zwarte stern
Zwarte stern
(chlidonias niger)

Zwarte stern
Zwarte stern
(chlidonias niger)

Zwarte stern
Zwarte stern
(chlidonias niger)

Kluut met drie jongen
Kluut met drie jongen
(recurvirostra avosetta)

Kluut verdedigt jongen tegen meerkoet
Kluut verdedigt jongen tegen meerkoet
(recurvirostra avosetta)

Jonge kluten
Jonge kluten
(recurvirostra avosetta)

Jonge kluut
Jonge kluut
(recurvirostra avosetta)

Jonge kluut
Jonge kluut
(recurvirostra avosetta)

Jonge kluut
Jonge kluut
(recurvirostra avosetta)

Duellerende lepelaars
Duellerende lepelaars
(platalea leucorodia)

Duellerende lepelaars
Duellerende lepelaars
(platalea leucorodia)

Duellerende lepelaars
Duellerende lepelaars
(platalea leucorodia)

Heggenmus
Heggenmus
(prunella modularis)

Heggenmus
Jonge heggenmus
(prunella modularis)

Heggenmus
Jonge heggenmus
(prunella modularis)

Jonge lepelaar
Uit nest gevallen jonge lepelaar
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar voert kreeft
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar, kreeft sputtert tegen
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar, kreeft ontsnapt
(platalea leucorodia)

Kluut
Kluut
(recurvirostra avosetta)

Kluut
Kluut
(recurvirostra avosetta)

Kluut
Kluut
(recurvirostra avosetta)

Jonge kluut
Jonge kluut
(recurvirostra avosetta)

Kluut met jongen
Kluut met jongen
(recurvirostra avosetta)

Kluut met jongen
Kluut met jongen
(recurvirostra avosetta)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Lepelaars
Lepelaar met jongen
(platalea leucorodia)

Lepelaars
Lepelaar met jongen
(platalea leucorodia)

Lepelaars
Lepelaar met jongen
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Grasmus
Grasmus
(sylvia communis)

Tureluur
Tureluurouders met kievit
(tringa totanus)

Jonge tureluur
Jonge tureluur
(tringa totanus)

Jonge tureluurs
Jonge tureluurs
(tringa totanus)

Fazanten
Vechtende fazanten
(parus caeruleus)

Fazanten
Vechtende fazanten
(parus caeruleus)

Fazanten
Vechtende fazanten
(parus caeruleus)

Pimpelmees
Pimpelmees
(parus caeruleus)

Jonge pimpelmees
Jonge pimpelmees
(parus caeruleus)

Pimpelmees
Pimpelmees
(parus caeruleus)

Steenuil
Steenuil
(athena noctua)

Steenuil
Steenuil
(athena noctua)

Steenuil
Steenuil
(athena noctua)

Zwarte ruiter
Zwarte ruiter
(tringa erythropus)

Zanglijster
Zanglijster
(turdus philomelos)

Oeverzwaluw
Oeverzwaluw
(riparia riparia)

Jonge lepelaar
Jonge lepelaar
(platalea leucorodia)

Jonge lepelaar
Jonge lepelaar
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Tureluur
Tureluur
(tringa totanus)

Tureluur
Tureluur
(tringa totanus)

Tureluur
Tureluur
(tringa totanus)

Jonge kievit
Jonge kievit
(vanellus vanellus)

Kievit
Kievit
(vanellus vanellus)

Jonge kievit
Jonge kievit
(vanellus vanellus)

Bokje
Bokje
(lymnocryptes minimus)

Bokje
Bokje
(lymnocryptes minimus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Snor
Snor
(locustella luscinioides)

Snor
Snor
(locustella luscinioides)

Snor
Snor
(locustella luscinioides)

Snor
Snor
(locustella luscinioides)

Snor
Snor
(locustella luscinioides)

Snor
Snor
(locustella luscinioides)

Knobbelzwaan
Knobbelzwaan
(cygnus olor)

Knobbelzwaan
Knobbelzwaan
(cygnus olor)

Knobbelzwaan
Knobbelzwaan
(cygnus olor)

Torenvalk
Torenvalk
(falco tinnunculus)

Torenvalk
Torenvalk
(falco tinnunculus)

Torenvalk
Torenvalk
(falco tinnunculus)

Rietgors
Rietgors
(emberiza schoeniclus)

Rietgors
Rietgors
(emberiza schoeniclus)

Rietgors
Rietgors
(emberiza schoeniclus)

Grutto
Grutto
(limosa limosa)

Grutto
Grutto
(limosa limosa)

Grutto
Grutto
(limosa limosa)

Roze pelikaan
Roze pelikaan
(pelecanus onocrotalus)

Roze pelikaan
Roze pelikaan
(pelecanus onocrotalus)

Roze pelikaan
Roze pelikaan
(pelecanus onocrotalus)

Goudhaan
Goudhaan
(regulus regulus)

Goudhaan
Goudhaan
(regulus regulus)

Goudhaan
Goudhaan
(regulus regulus)

Ross gans
Ross gans
(anser rossii)

Ross gans
Ross gans
(anser rossii)

Ross gans
Ross gans
(anser rossii)

Kokardezaagbek
Kokardezaagbek
(lophodytes cucullatus)

Kokardezaagbek
Kokardezaagbek
(lophodytes cucullatus)

Kokardezaagbek
Kokardezaagbek
(lophodytes cucullatus)

Kokardezaagbek
Kokardezaagbek met kleine modderkruiper
(lophodytes cucullatus + cobitis taenia)

Kokardezaagbek
Kokardezaagbek met kleine modderkruiper
(lophodytes cucullatus + cobitis taenia)

Kokardezaagbek
Kokardezaagbek met kleine modderkruiper
(lophodytes cucullatus + cobitis taenia)

Kokardezaagbek
Kokardezaagbek
(lophodytes cucullatus)

Kokardezaagbek
Kokardezaagbek met vrouwtje kuifeend
(lophodytes cucullatus + aythya fuligula)

Kokardezaagbek
Kokardezaagbek
(lophodytes cucullatus)

Chileense flamingo
Chileense flamingo
(phoenicopterus chilensis)

Chileense flamingo
Chileense flamingo
(phoenicopterus chilensis)

Chileense flamingo
Chileense flamingo
(phoenicopterus chilensis)

Chileense flamingo
Chileense flamingo's
(phoenicopterus chilensis)

Chileense flamingo
Chileense flamingo
(phoenicopterus chilensis)

Chileense flamingo
Chileense flamingo's
(phoenicopterus chilensis)

Buidelmees
Buidelmees
(remiz pendulinus)

Buidelmezen
Buidelmezen
(remiz pendulinus)

Buidelmees
Buidelmees
(remiz pendulinus)

Buidelmees
Buidelmees
(remiz pendulinus)

Buidelmees
Buidelmees
(remiz pendulinus)

Buidelmees
Buidelmees
(remiz pendulinus)

Ekster
Ekster zonder staart
(pica pica)

Zwartkop
Zwartkop, vrouwtje
(sylvia atricapilla)

Winterkoning
Winterkoning met voer
(troglodytes troglodytes)

Groene specht
Groene specht, vrouwtje
(picus viridis)

Groene specht
Groene specht, vrouwtje
(picus viridis)

Groene specht
Groene specht, vrouwtje
(picus viridis)

Groene specht
Groene specht, vrouwtje
(picus viridis)

Groene specht
Groene specht, vrouwtje
(picus viridis)

Groene specht
Groene specht, vrouwtje
(picus viridis)

Heggenmus
Heggenmus
(prunella modularis)

Heggenmus
Heggenmus
(prunella modularis)

Heggenmus
Heggenmus
(prunella modularis)

Huismus
Huismus
(passer domesticus)

Fitis
Fitis
(phylloscopus trochilus)

Buizerd
Buizerd
(buteo buteo)

Vuurgoudhaan
Vuurgoudhaan
(haematopus ostralegus)

Vuurgoudhaan
Vuurgoudhaan
(haematopus ostralegus)

Zanglijster
Zanglijster
(turdus philomelos)

Scholekster
Scholekster
(haematopus ostralegus)

Staartmees
Staartmees
(aegithalos caudatus)

Roodborst
Roodborst
(erithacus rubecula)

Kievit
Kievit
(vanellus vanellus)

Kokmeeuw
Kokmeeuw
(larus ridibundus)

Kokmeeuw
Kokmeeuw
(larus ridibundus)

Grote bonte specht (vrouwtje)
Grote bonte specht (vrouwtje)
(dendrocopos major)

Boomkruiper
Boomkruiper
(certhia brachydactyla)

Brilduiker
Brilduiker, mannetje
(bucephala clangula)

Notenkraker
Notenkraker
(nucifraga caryocatactus)

Notenkraker
Notenkraker
(nucifraga caryocatactus)

Notenkraker
Notenkraker
(nucifraga caryocatactus)

Notenkraker
Notenkraker
(nucifraga caryocatactus)

Notenkraker
Notenkraker
(nucifraga caryocatactus)

Notenkraker
Notenkraker
(nucifraga caryocatactus)

Notenkraker
Notenkraker
(nucifraga caryocatactus)

Notenkraker
Notenkraker
(nucifraga caryocatactus)

Notenkraker
Notenkraker
(nucifraga caryocatactus)

Notenkraker
Notenkraker
(nucifraga caryocatactus)

Notenkraker
Notenkraker
(nucifraga caryocatactus)

Notenkraker
Notenkraker
(nucifraga caryocatactus)

Kramsvogel
Kramsvogel
(turdus pilaris)

Kramsvogel
Kramsvogel
(turdus pilaris)

Notenkraker
Notenkraker
(nucifraga caryocatactus)

Goudhaantje
Goudhaantje
(regulus regulus)

Goudhaantje
Goudhaantje
(regulus regulus)

Goudhaantje
Goudhaantje
(regulus regulus)

Staartmees
Staartmees
(aegithalos caudatus)

Staartmees
Staartmees
(aegithalos caudatus)

Roodborst
Roodborst
(erithacus rubecula)

Keep
Keep
(fringilla montifringilla)

Keep
Keep
(fringilla montifringilla)

Keep
Keep
(fringilla montifringilla)

Kramsvogel
Kramsvogel
(turdus pilaris)

Kramsvogel
Kramsvogel
(turdus pilaris)

Kramsvogel
Kramsvogel
(turdus pilaris)

Groene specht
Groene specht
(picus viridis)

Groene specht
Groene specht
(picus viridis)

Groene specht
Groene specht
(picus viridis)

Zwartkop, vrouwtje
Zwartkop, vrouwtje
(sylvia atricapilla)

Zwartkop, vrouwtje
Zwartkop, vrouwtje
(sylvia atricapilla)

Vink
Vink
(fringilla coelebs)

Koperwiek
Koperwiek, pak
(turdus iliacus)

Koperwiek
Koperwiek, hap
(turdus iliacus)

Koperwiek
Koperwiek, slik
(turdus iliacus)

Zanglijster
Zanglijster
(turdus philomelos)

Zanglijster
Zanglijster
(turdus philomelos)

Zanglijster
Zanglijster
(turdus philomelos)

Draaihals
Draaihals
(jynx torquilla)

Draaihals
Draaihals
(jynx torquilla)

Draaihals
Draaihals
(jynx torquilla)

Fuut met jongen
Fuut met jongen
(podiceps cristatus)

Fuut met jongen
Fuut met jongen
(podiceps cristatus)

Fuut met jongen
Fuut met jongen
(podiceps cristatus)

Porseleinhoen
Porseleinhoen, juveniel
(porzana porzana)

Porseleinhoen
Porseleinhoen, juveniel
(porzana porzana)

Porseleinhoen
Porseleinhoen, juveniel
(porzana porzana)

Watersnip
Watersnip
(gallinago gallinago)

Watersnip
Watersnip
(gallinago gallinago)

Watersnip
Watersnip
(gallinago gallinago)

Watersnip
Watersnip
(gallinago gallinago)

Watersnip
Watersnip
(gallinago gallinago)

Watersnip
Watersnip
(gallinago gallinago)

Kleine karekiet
Kleine karekiet
(acrocephalus scirpaceus)

Kleine karekiet
Kleine karekiet
(acrocephalus scirpaceus)

Porseleinhoen
Porseleinhoen, juveniel
(porzana porzana)

Porseleinhoen
Porseleinhoen, juveniel
(porzana porzana)

Porseleinhoen
Porseleinhoen, juveniel
(porzana porzana)

Porseleinhoen
Porseleinhoen, juveniel
(porzana porzana)

Porseleinhoen
Porseleinhoen, juveniel
(porzana porzana)

Porseleinhoen
Porseleinhoen, juveniel
(porzana porzana)

Porseleinhoen
Porseleinhoen, juveniel
(porzana porzana)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Ooievaar en blauwe reiger
Ooievaar en blauwe reiger
(ciconia ciconia, ardea cinerea)

Reiger
Reiger
(ardea cinerea)

Jonge buizerd
Jonge buizerd
(buteo buteo)

Jonge buizerd
Jonge buizerd
(buteo buteo)

Jonge buizerd
Jonge buizerd
(buteo buteo)

Fazant
Fazant
(phasianus colchicus)

Gele kwikstaart
Gele kwikstaart
(motacilla flava)

Kneu
Kneu
(carduelis cannabina)

Waterral met jong
Waterral met jong
(rallus aquaticus)

Waterral
Twee jonge waterrallen
(rallus aquaticus)

Waterral
Waterral
(rallus aquaticus)

Roerdomp
Roerdomp
(botaurus stellaris)

Roerdomp
Roerdomp
(botaurus stellaris)

Roerdomp
Roerdomp
(botaurus stellaris)

Roerdomp
Roerdomp
(botaurus stellaris)

Roerdomp
Roerdomp
(botaurus stellaris)

Roerdomp
Roerdomp
(botaurus stellaris)

Jonge woudaap
Jonge woudaap
(ixobrychus minutus)

Jonge woudaap
Jonge woudaap
(ixobrychus minutus)

Woudaap
Woudaap (mannetje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap
Woudaap (mannetje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap
Woudaap (mannetje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap
Woudaap (mannetje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap
Woudaap (mannetje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap
Woudaap (mannetje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap
Woudaap (mannetje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap
3 jonge woudapen
(ixobrychus minutus)

Woudaap
2 jonge woudapen
(ixobrychus minutus)

Woudaap
Woudaap (mannetje)
(ixobrychus minutus)

Kleine karekiet
Kleine karekiet
(acrocephalus scirpaceus)

Jonge kleine karekiet
Jonge kleine karekiet
(acrocephalus scirpaceus)

Jonge rietzanger
Jonge rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Grutto
Grutto
(limosa limosa)

Grutto
Grutto
(limosa limosa)

Grutto
Grutto
(limosa limosa)

Kwak
Kwak
(nycticorax nycticorax)

Kwak
Kwak
(nycticorax nycticorax)

Kwak
Kwak
(nycticorax nycticorax)

Kwak
Kwak
(nycticorax nycticorax)

Kwak
Kwak
(nycticorax nycticorax)

Kwak
Kwak
(nycticorax nycticorax)

Kwak
Kwak
(nycticorax nycticorax)

Kwak
Kwak
(nycticorax nycticorax)

Kwak
Kwak
(nycticorax nycticorax)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Woudaap
Woudaap vrouwtje
(ixobrychus minutus)

Woudaap
Woudaap vrouwtje
(ixobrychus minutus)

Woudaap
Woudaap vrouwtje
(ixobrychus minutus)

Woudaap
Woudaap mannetje
(ixobrychus minutus)

Woudaap
Woudaap mannetje
(ixobrychus minutus)

Woudaap
Woudaap vrouwtje
(ixobrychus minutus)

Rietgors
Rietgors
(emberiza schoeniclus)

Rietgors
Rietgors
(emberiza schoeniclus)

Rietgors
Rietgors
(emberiza schoeniclus)

Kleine karekiet
Kleine karekiet
(acrocephalus scirpaceus)

Kleine karekiet
Kleine karekiet
(acrocephalus scirpaceus)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

De volgende negen foto's laten zien dat een reiger binnen 4 minuten 3 jonge dodaarzen naar binnen werkt.

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Fuut
Fuut
(podiceps cristatus)

Kwak
Kwak
(nycticorax nycticorax)

Kwak
Kwak
(nycticorax nycticorax)

Kwak
Kwak
(nycticorax nycticorax)

Krooneenden
Krooneenden
(netta rufina)

Krooneenden
Krooneenden
(netta rufina)

Krooneenden
Krooneenden
(netta rufina)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Staartmees
Staartmees
(aegithalos caudatus)

Staartmees
Staartmees
(aegithalos caudatus)

Staartmees
Staartmees
(aegithalos caudatus)

Grasmus
Grasmus
(sylvia communis)

Grasmus
Grasmus
(sylvia communis)

Grasmus
Grasmus
(sylvia communis)

Kievit
Kievit
(vanellus vanellus)

Kievit
Kievit
(vanellus vanellus)

Tapuit
Tapuit
(oenanthe oenanthe)

Tapuit
Tapuit
(oenanthe oenanthe)

Tapuit
Tapuit
(oenanthe oenanthe)

Tapuit
Tapuit
(oenanthe oenanthe)

Koekoek
Koekoek
(cuculus canorus)

Koekoek
Koekoek
(cuculus canorus)

Koekoek
Koekoek
(cuculus canorus)

Koekoek
Koekoek
(cuculus canorus)

Koekoek
Koekoek
(cuculus canorus)

Koekoek
Koekoek
(cuculus canorus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucrodia)

Kluten
Kluten
(recurvirostra avosetta)

Kluten
Kluten
(recurvirostra avosetta)

Snor
Snor
(locustella luscinioides)

Snor
Snor
(locustella luscinioides)

Snor
Snor
(locustella luscinioides)

Snor
Snor
(locustella luscinioides)

Snor
Snor
(locustella luscinioides)

Snor
Snor
(locustella luscinioides)

Staartmees
Staartmees
(aegithalos caudatus)

Wintertaling
Wintertaling
(anas crecca)

Kauw
Kauw
(coloeus mondula)

Roodborstje
Roodborstje
(erithacus rubecula)

Roodborstje
Roodborstje
(erithacus rubecula)

Torenvalk
Torenvalk
(falco tinnunculus)

Baardmannetje
Baardmannetje
(panurus biarmicus)

Baardmannetje
Baardmannetje
(panurus biarmicus)

Baardmannetje
Baardmannetje (vrouwtje)
(panurus biarmicus)

Grote zilverreiger
Grote zilverreiger met veldmuis
(ardea alba)

Grote zilverreiger
Grote zilverreiger met veldmuis
(ardea alba)

Grote zilverreiger
Grote zilverreiger
(ardea alba)

Wulp
Wulp
(numenius arquata)

Wulpen
Wulpen
(numenius arquata)

Wulpen
Wulpen
(numenius arquata)

Smient
Smient (mannetje)
(mareca penelope)

Smient
Smient (vrouwtje)
(mareca penelope)

Smient
Smient (mannetje)
(mareca penelope)

Buizerd
Buizerd
(buteo buteo)

Buizerd
Buizerd
(buteo buteo)

Buizerd
Buizerd
(buteo buteo)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Putters
Putters
(carduelis carduelis)

Putters
Putters
(carduelis carduelis)

Putters
Putters
(carduelis carduelis)

Kramsvogel
Kramsvogel
(turdus pilaris)

Kramsvogel
Kramsvogel
(turdus pilaris)

Kramsvogel
Kramsvogel
(turdus pilaris)

Kramsvogels
Kramsvogels
(turdus pilaris)

Buizerd
Buizerd
(buteo buteo)

Torenvalk
Torenvalk
(falco tinnunculus)

Zanglijster
Zanglijster
(turdus philomelos)

Koperwiek
Koperwiek
(turdus iliacus)

Koperwiek
Koperwiek
(turdus iliacus)

Keep (vrouw)
Keep (vrouw)
(fringilla montifringilla)

Vink (vrouw)
Vink (vrouw)
(fringilla coelebs)

Zwartkop (man)
Zwartkop (man)
(silvia atricapilla)

Keep (man)
Keep (man)
(fringilla montifringilla)

Keep (man)
Keep (man)
(fringilla montifringilla)

Keep (man)
Keep (man)
(fringilla montifringilla)

Buizerd
Buizerd
(buteo buteo)

Rosse stekelstaart (vrouw)
Rosse stekelstaart (vrouw)
(oxyura jamaicensis)

Rosse stekelstaart (man)
Rosse stekelstaart (man)
(oxyura jamaicensis)

Buizerd
Buizerd
(buteo buteo)

Wilde eend (vrouw)
Wilde eend (vrouw)
(anas platyrhynchos)

Wilde eend (man)
Wilde eend (man)
(anas platyrhynchos)

Parende wilde eenden
Parende wilde eenden
(anas platyrhynchos)

Grote zilverreiger
Grote zilverreiger
(ardea alba)

Torenvalk
Torenvalk (vrouw)
(falco tinnunculus)

Torenvalk met prooi
Torenvalk met prooi
(falco tinnunculus)

Torenvalk
Torenvalk (man)
(falco tinnunculus)

Torenvalk
Torenvalk (vrouw)
(falco tinnunculus)

Geblesseerde brandgans
Geblesseerde brandgans
(branta leucopsis)

Knobbelzwaan
Knobbelzwaan
(cygnus olor)

Torenvalk
Torenvalk
(falco tinnunculus)

Jonge patrijzen
Jonge patrijzen
(perdix perdix)

Jonge patrijs
Jonge patrijs
(perdix perdix)

Jonge patrijs
Jonge patrijs
(perdix perdix)

Jonge patrijs
Jonge patrijs
(perdix perdix)

Patrijzen
Patrijzen
(perdix perdix)

Patrijzen
Patrijzen
(perdix perdix)

Patrijs
Patrijs
(perdix perdix)

Patrijzen
Patrijzen
(perdix perdix)

Jonge patrijs
Jonge patrijs
(perdix perdix)

Patrijzen
Patrijzen
(perdix perdix)

Patrijs
Patrijs
(perdix perdix)

Patrijs
Patrijs
(perdix perdix)

Lepelaars
Lepelaars
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Steenuil
Steenuil
(athene noctua vidalii)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Jonge ijsvogel
Jonge ijsvogel
(alcedo atthis)

Jonge ijsvogel
Jonge ijsvogel
(alcedo atthis)

Jonge ijsvogel
Jonge ijsvogel
(alcedo atthis)

Jonge ijsvogel
Jonge ijsvogel
(alcedo atthis)

Jonge ijsvogel
Jonge ijsvogel
(alcedo atthis)

Jonge ijsvogel
Jonge ijsvogel
(alcedo atthis)

Jonge ijsvogel
Jonge ijsvogel
(alcedo atthis)

Jonge ijsvogel
Jonge ijsvogel
(alcedo atthis)

Jonge ijsvogel
Jonge ijsvogel
(alcedo atthis)

Jonge waterral
Jonge waterral
(rallus aquaticus)

Jonge waterral
Jonge waterral
(rallus aquaticus)

Jonge waterral
Jonge waterral
(rallus aquaticus)

Jonge waterhoen
Jonge waterhoen
(gallinula chloropus)

Tapuit
Tapuit
(oenanthe oenanthe)

Tapuit
Tapuit
(oenanthe oenanthe)

Patrijs
Patrijs
(perdix perdix)

Jonge patrijzen
Jonge patrijzen
(perdix perdix)

Patrijs
Patrijs
(perdix perdix)

Wulp
Wulp
(numenius arquata)

Ooievaar
Ooievaar
(ciconia ciconia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Steenuil
Steenuil
(athene noctua vidalii)

Kwak
Kwak
(nycticorax nycticorax)

Kwak
Kwak
(nycticorax nycticorax)

Kwak
Kwak
(nycticorax nycticorax)

Buizerd
Buizerd
(buteo buteo)

Buizerd
Buizerd
(buteo buteo)

Kuifeend met jong
Kuifeend met jong
(aythya fuligula)

Kwak
Kwak
(nycticorax nycticorax)

Kwak
Kwak
(nycticorax nycticorax)

Jonge woudaap
Jonge woudaap
(ixobrychus minutus)

Jonge woudaap
Jonge woudaap
(ixobrychus minutus)

Jonge woudaap
Jonge woudaap
(ixobrychus minutus)

Jonge woudaap
Jonge woudaap
(ixobrychus minutus)

Jonge woudaap
Jonge woudaap
(ixobrychus minutus)

Woudaap
Woudaap
(ixobrychus minutus)

Woudaap
Woudaap
(ixobrychus minutus)

Voerende woudaap
Voerende woudaap
(ixobrychus minutus)

Voerende woudaap
Voerende woudaap
(ixobrychus minutus)

Voerende woudaap
Voerende woudaap
(ixobrychus minutus)

Voerende woudaap
Voerende woudaap
(ixobrychus minutus)

Voerende woudaap
Voerende woudaap
(ixobrychus minutus)

Visdief
Visdief
(sterna hirundo)

Ooievaar
Ooievaar
(ciconia ciconia)

Vliegende grauwe ganzen
Vliegende grauwe ganzen
(anser anser)

Voerende woudaap
Voerende woudaap
(ixobrychus minutus)

Voerende woudaap
Voerende woudaap
(ixobrychus minutus)

Voerende woudaap
Voerende woudaap
(ixobrychus minutus)

Woudaap
Woudaap
(ixobrychus minutus)

Woudaap
Woudaap
(ixobrychus minutus)

Woudaap
Woudaap
(ixobrychus minutus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Groene specht
Groene specht
(picus viridis)

Groene specht
Groene specht
(picus viridis)

Groene specht
Groene specht
(picus viridis)

Groene specht
Groene specht
(picus viridis)

Groene specht
Groene specht
(picus viridis)

Groene specht
Groene specht
(picus viridis)

Woudaap (vrouwtje)
Woudaap (vrouwtje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap (vrouwtje) korte versie
Woudaap (vrouwtje) korte versie
(ixobrychus minutus)

Woudaap (vrouwtje) lange versie
Woudaap (vrouwtje) lange versie
(ixobrychus minutus)

Woudaap (vrouwtje)
Woudaap (vrouwtje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap (vrouwtje)
Woudaap (vrouwtje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap (vrouwtje)
Woudaap (vrouwtje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap (vrouwtje)
Woudaap (vrouwtje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap (vrouwtje)
Woudaap (vrouwtje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap (vrouwtje)
Woudaap (vrouwtje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap (vrouwtje)
Woudaap (vrouwtje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap (vrouwtje)
Woudaap (vrouwtje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap (vrouwtje)
Woudaap (vrouwtje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap (vrouwtje)
Woudaap (vrouwtje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap (mannetje)
Woudaap (mannetje)
(ixobrychus minutus)

Kleine karekiet
Kleine karekiet
(acrocephalus scirpaceus)

Woudaap (vrouwtje)
Woudaap (vrouwtje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap (vrouwtje)
Woudaap (vrouwtje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap (vrouwtje)
Woudaap (vrouwtje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap (vrouwtje)
Woudaap (vrouwtje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap (vrouwtje)
Woudaap (vrouwtje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap (vrouwtje)
Woudaap (vrouwtje)
(ixobrychus minutus)

Woudaap (vrouwtje)
Woudaap (vrouwtje)
(ixobrychus minutus)

Groene specht
Groene specht
(picus viridis)

Torenvalk
Torenvalk
(falco tinnunculus)

Woudaap
Woudaap
(ixobrychus minutus)

Woudaap
Woudaap
(ixobrychus minutus)

Woudaap
Woudaap
(ixobrychus minutus)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Koekoek
Koekoek
(cuculus canorus)

Koekoek
Koekoek
(cuculus canorus)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Kleine plevier
Kleine plevier
(charadrius dubius)

Kleine plevier
Kleine plevier
(charadrius dubius)

Tureluur
Tureluur
(tringa totanus)

Kleine karekiet
Kleine karekiet
(acrocephalus scirpaceus)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Kraai versus buizerd
Kraai versus buizerd
(corvus corone - buteo buteo)

Kraai versus buizerd
Kraai versus buizerd
(corvus corone - buteo buteo)

Aalscholver
Aalscholver
(phalacrocorax carbo)

Kneu
Kneu
(carduelis cannabina)

Gierzwaluw
Gierzwaluw
(apus apus)

Gierzwaluw
Gierzwaluw
(apus apus)

Visdief
Visdief
(sterna hirundo)

Woudaap
Woudaap
(ixobrychus minutus)

Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
(hirundo rustica)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Rietgors
Rietgors
(emberiza schoeniclus)

Rietgors
Rietgors
(emberiza schoeniclus)

Kleine karekiet
Kleine karekiet
(acrocephalus scirpaceus)

Kleine karekiet
Kleine karekiet
(acrocephalus scirpaceus)

Kleine karekiet
Kleine karekiet
(acrocephalus scirpaceus)

Baardman
Baardman
(panurus biarmicus)

Baardman
Baardman
(panurus biarmicus)

Baardman
Baardman
(panurus biarmicus)

Tureluur
Tureluur
(tringa totanus)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Jonge kokmeeuw
Jonge kokmeeuw
(larus ridibundus)

Grutto
Grutto
(limosa limosa)

Grutto
Grutto
(limosa limosa)

Grutto
Grutto
(limosa limosa)

Jonge ijsvogel
Jonge ijsvogel
(alcedo atthis)

Jonge ijsvogel
Jonge ijsvogel
(alcedo atthis)

Jonge ijsvogel
Jonge ijsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

Jonge ijsvogel
Jonge ijsvogel
(alcedo atthis)

Jonge ijsvogel
Jonge ijsvogel
(alcedo atthis)

Patrijs
Patrijs
(perdix perdix)

Patrijs
Patrijs
(perdix perdix)

Patrijs
Patrijs
(perdix perdix)

Patrijs
Patrijs
(perdix perdix)

Jonge ijsvogel
Jonge ijsvogel
(alcedo atthis)

Knobbelzwanen
Knobbelzwanen
(cygnus olor)

Blauwe reiger vs ooievaar
Blauwe reiger vs ooievaar
(ardea cinerea - ciconia ciconia)

Blauwe reiger vs ooievaar
Blauwe reiger vs ooievaar
(ardea cinerea - ciconia ciconia)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Zwartkop
Zwartkop
(sylvia atricapilla)

Ooievaars
Ooievaars
(ciconia ciconia)

Ooievaar
Ooievaar
(ciconia ciconia)

Vrouwtjes fazant
Vrouwtjes fazant
(phasianus colchicus)

Meerkoet vs kuifeend
Meerkoet vs kuifeend
(fulica atra - aythya fuligula)

Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
(saxicola rubicola)

Fazant
Fazant
(phasianus colchicus)

Fazant
Fazant
(phasianus colchicus)

Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
(saxicola rubicola)

Bruine kiekendief
Bruine kiekendief
(circus aeruginosus)

Bruine kiekendief
Bruine kiekendief
(circus aeruginosus)

Bruine kiekendief
Bruine kiekendief
(circus aeruginosus)

Rietgors
Rietgors
(emberiza schoeniclus)

Kuifeenden
Kuifeenden
(aythya fuligula)

Kuifeend
Kuifeend
(aythya fuligula)

Bruine kiekendief
Bruine kiekendief
(circus aeruginosus)

Bruine kiekendief
Bruine kiekendief
(circus aeruginosus)

Bruine kiekendief
Bruine kiekendief
(circus aeruginosus)

Bruine kiekendief
Bruine kiekendief
(circus aeruginosus)

Bruine kiekendief
Bruine kiekendief
(circus aeruginosus)

Bruine kiekendief
Bruine kiekendief
(circus aeruginosus)

Bruine kiekendief
Bruine kiekendief
(circus aeruginosus)

Bruine kiekendief
Bruine kiekendief
(circus aeruginosus)

Bruine kiekendief
Bruine kiekendief
(circus aeruginosus)

Jonge meerkoet
Jonge meerkoet
(fulica atra)

Meerkoet met jong
Meerkoet met jong
(fulica atra)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

Bruine kiekendief
Bruine kiekendief
(circus aeruginosus)

Bruine kiekendief
Bruine kiekendief
(circus aeruginosus)

Bruine kiekendief
Bruine kiekendief
(circus aeruginosus)

Grauwe ganzen
Jonge grauwe ganzen op zoek naar hun ouders
(anser anser)

Grauwe ganzen
Jonge grauwe ganzen op zoek naar hun ouders
(anser anser)

Grauwe ganzen
Jonge grauwe ganzen op zoek naar hun ouders
(anser anser)

Jonge grauwe ganzen
Jonge grauwe ganzen op zoek naar hun ouders
(anser anser)

Dodaars
Dodaars met stekelbaars
(tachybaptus ruficollis)

Fazant
Fazant
(phasianus colchicus)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Rietgors
Rietgors (mannetje)
(emberiza schoeniclus)

Rietgors
Rietgors (vrouwtje)
(emberiza schoeniclus)

Rietgors
Rietgors (vrouwtje)
(emberiza schoeniclus)

Parende grauwe ganzen
Parende grauwe ganzen
(anser anser)

Helmparelhoen
Helmparelhoen
(numida meleagris)

Helmparelhoen
Helmparelhoen
(numida meleagris)

Torenvalk
Torenvalk
(falco tinnunculus)

Velduil
Velduil
(asio flammeus)

Blauwe kiekendief
Blauwe kiekendief
(circus cyaneus)

Veldleeuwerik
Veldleeuwerik
(alauda arvensis)

Veldleeuwerik
Veldleeuwerik
(alauda arvensis)

Veldleeuwerik
Veldleeuwerik
(alauda arvensis)

Blauwe kiekendief
Blauwe kiekendief
(circus cyaneus)

Blauwe kiekendief
Blauwe kiekendief met muis
(circus cyaneus)

Blauwe kiekendief
Blauwe kiekendief pakt muis
(circus cyaneus)

Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
(saxicola rubicola)

Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
(saxicola rubicola)

Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
(saxicola rubicola)

Velduil
Velduil
(asio flammeus)

Velduil
Velduil
(asio flammeus)

Velduil
Velduil
(asio flammeus)

Velduil
Velduil
(asio flammeus)

Velduil
Velduil
(asio flammeus)

Velduil
Velduil
(asio flammeus)

Velduil
Velduil
(asio flammeus)

Velduil
Velduil
(asio flammeus)

Velduil
Velduil
(asio flammeus)

Velduil
Velduil
(asio flammeus)

Velduil
Velduil
(asio flammeus)

Velduil
Velduil
(asio flammeus)

Velduil
Velduil
(asio flammeus)

Velduil
Velduil
(asio flammeus)

Velduil
Velduil
(asio flammeus)

Velduil
Velduil
(asio flammeus)

Velduil
Velduil
(asio flammeus)

Velduil
Velduil
(asio flammeus)

Torenvalk
Torenvalk
(falco tinnunculus)

Torenvalk
Torenvalk
(falco tinnunculus)

Torenvalk
Torenvalk
(falco tinnunculus)

Ooievaar
Ooievaar
(ciconia ciconia)

Ooievaar
Ooievaar
(ciconia ciconia)

Ooievaar
Ooievaar
(ciconia ciconia)

Ooievaar
Ooievaar
(ciconia ciconia)

Bosuil
Bosuil
(strix aluco)

Ooievaars
Ooievaars
(ciconia ciconia)

Ooievaar
Ooievaar
(ciconia ciconia)

Bosuil
Bosuil
(strix aluco)

De volgende twaalf foto's geven het verloop weer van een gevecht tussen twee paartjes ganzen, welke uitgevochten werd door de twee mannetjes. Na afloop van het gevecht werd de kersverse weduwe door de overwinnaar verjaagd.

Grauwe ganzen

Grauwe ganzen

Grauwe ganzen

Grauwe ganzen

Grauwe ganzen

Grauwe ganzen

Grauwe ganzen

Grauwe ganzen

Grauwe ganzen

Grauwe ganzen

Grauwe ganzen

Grauwe ganzen

De bovenstaande twaalf foto's geven het verloop weer van een gevecht tussen twee paartjes ganzen, welke uitgevochten werd door de twee mannetjes. Na afloop van het gevecht werd de kersverse weduwe door de overwinnaar verjaagd.

Grauwe ganzen
Grauwe ganzen
(anser anser)

Grauwe ganzen
Grauwe ganzen
(anser anser)

Grauwe gans
Grauwe gans
(anser anser)

Grauwe gans
Grauwe gans
(anser anser)

Grauwe gans
Grauwe gans
(anser anser)

Grauwe gans
Grauwe gans
(anser anser)

Grauwe gans
Grauwe gans
(anser anser)

Grauwe gans
Grauwe gans
(anser anser)

Meerkoet
Meerkoet
(fulica atra)

Meerkoet
Meerkoet
(fulica atra)

Bosuil
Bosuil
(strix aluco)

Krakeend
Krakeend
(anas strepera)

Krakeend
Krakeend
(anas strepera)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Bosuil
Bosuil
(strix aluco)

Bosuil
Bosuil
(strix aluco)

Bosuil
Bosuil
(strix aluco)

Bosuil
Bosuil
(strix aluco)

Bosuil
Bosuil
(strix aluco)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Fazant
Fazant
(phasianus colchicus)

Kievit
Kievit
(vanellus vanellus)

Kievit
Kievit
(vanellus vanellus)

Fuut
Fuut
(podiceps cristatus)

Fuut
Fuut
(podiceps cristatus)

Slobeend
Slobeend
(anas clypeata)

Slobeend
Slobeend
(anas clypeata)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Ransuil
Ransuil
(asio otus)

Buizerd
Buizerd
(buteo buteo)

Waterral
Waterral
(rallus aquaticus)

Waterral
Waterral
(rallus aquaticus)

Roodborstje
Roodborstje
(erithacus rubecula)

Roodborstje
Roodborstje
(erithacus rubecula)

Winterkoninkje
Winterkoninkje
(troglodytes troglodytes)

Winterkoninkje
Winterkoninkje
(troglodytes troglodytes)

IJsvogel
IJsvogel met braakbal
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel met braakbal
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

Dodaars
Dodaars
(tachybaptus ruficollis)

Dodaars
Dodaars
(tachybaptus ruficollis)

Dodaars
Dodaars
(tachybaptus ruficollis)

Waterral
Waterral
(rallus aquaticus)

Waterral
Waterral
(rallus aquaticus)

Waterral
Waterral
(rallus aquaticus)

Waterral
Waterral
(rallus aquaticus)

Waterral
Waterral
(rallus aquaticus)

Waterral
Waterral
(rallus aquaticus)

Waterral
Waterral
(rallus aquaticus)

Waterral
Waterral
(rallus aquaticus)

Waterral
Waterral
(rallus aquaticus)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

Jonge waterhoen
Jonge waterhoen
(gallinula chloropus)

Jonge waterhoen
Jonge waterhoen
(gallinula chloropus)

Krakeend
Krakeend
(anas strepera)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

Krakeend
Krakeend
(anas strepera)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

Torenvalk
Torenvalk
(falco tinnunculus)

Torenvalk
Torenvalk
(falco tinnunculus)

Grote zilverreiger
Grote zilverreiger
(ardea alba)

Grote zilverreiger
Grote zilverreiger
(ardea alba)

Grote zilverreiger
Grote zilverreiger
(ardea alba)

Tapuit
Tapuit
(oenanthe oenanthe)

Lepelaars
Lepelaars
(platalea leucorodia)

Grauwe ganzen
Grauwe ganzen
(anser anser)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

Jonge dodaars
Jonge dodaars
(tachybaptus ruficollis)

Waterhoen
Waterhoen
(gallinula chloropus)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

Putter/distelvink
Putter/distelvink
(carduelis carduelis)

Buizerd
Buizerd
(buteo buteo)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
Jonge ijsvogel
(alcedo atthis)

Waterhoen
Jonge waterhoen
(gallinula chloropus)

IJsvogel
Jonge ijsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
Jonge ijsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

Jonge ijsvogel
Jonge ijsvogel
(alcedo atthis)

Jonge ijsvogel
Jonge ijsvogel
(alcedo atthis)

Jonge ijsvogel
Jonge ijsvogel
(alcedo atthis)

Zanglijster
Zanglijster
(turdus philomelos)

Zanglijster
Zanglijster
(turdus philomelos)

Dodaars
Dodaars
(tachybaptus ruficollis)

Kuifeend
Kuifeend
(aythya fuligula)

Kuifeend
Kuifeend
(aythya fuligula)

Roodhalsfuut
Roodhalsfuut
(podiceps grisegena)

Kokmeeuw
Kokmeeuw
(croicocephalus ridibundus)

Kokmeeuw
Kokmeeuw
(croicocephalus ridibundus)

Kokmeeuw
Kokmeeuw
(croicocephalus ridibundus)

Dodaars
Dodaars
(tachybaptus ruficollis)

Kuifeenden
Kuifeenden
(aythya fuligula)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

Kuifeenden
Kuifeenden
(aythya fuligula)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

Dodaarzen
Dodaarzen
(tachybaptus ruficollis)

Dodaars
Dodaars
(tachybaptus ruficollis)

Dodaars
Dodaars
(tachybaptus ruficollis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

Kleine karekiet
Kleine karekiet
(acrocephalus scirpaceus)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

Tafeleend
Tafeleend
(aythya ferina)

Tafeleend
Tafeleend
(aythya ferina)

Tafeleend
Tafeleend
(aythya ferina)

Meerkoeten
Vechtende meerkoeten
(fulica atra)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Geoorde fuut
Geoorde fuut
(podiceps nigricollis)

Geoorde fuut
Geoorde fuut
(podiceps nigricollis)

Geoorde fuut
Geoorde fuut
(podiceps nigricollis)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Kneu
Kneu
(carduelis cannabina)

Meerkoeten
Dreigende meerkoeten
(fulica atra)

Gele kwikstaart
Gele kwikstaart
(motacilla flava)

Gele kwikstaart
Gele kwikstaart
(motacilla flava)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Scholekster
Scholekster
(haematopus ostralegus)

Paapje
Paapje
(saxicola rubetra)

Paapje
Paapje
(saxicola rubetra)

Paapje
Paapje
(saxicola rubetra)

Fuut
Fuut
(podiceps cristatus)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Canadese ganzen
Vechtende canadese ganzen
(branta canadensis)

Bruine kiekendief
Bruine kiekendief
(circus aeruginosus)

Tjiftjaf
Tjiftjaf
(phylloscopus collybita)

Tjiftjaf
Tjiftjaf
(phylloscopus collybita)

Rietgors
Rietgors
(emberiza schoeniclus)

Rietgors
Rietgors
(emberiza schoeniclus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Aalscholver
Aalscholver
(phalacrocorax carbo)

Kleine karekiet
Kleine karekiet
(acrocephalus scirpaceus)

Meerkoetjongen
Meerkoetjongen
(fulica atra)

Fitis
Fitis
(phylloscopus trochilus)

Witoogeend
Witoogeend
(aythya nyroca)

Zilver carolina eend
Zilver carolina eend
(aix sponsa)

Carolina eend
Carolina eend
(aix sponsa)

Carolina eend
Carolina eend
(aix sponsa)

Witkopeend
Witkopeend
(oxyura leucocephala)

Ringtaling
Ringtaling
(callonetta leucophrys)

Ringtaling
Ringtaling
(callonetta leucophrys)

Witkopeend
Witkopeend
(oxyura leucocephala)

Nonnetje
Nonnetje
(mergellus albellus)

Mandarijneend
Mandarijneend
(aix galericulata)

Mandarijneend
Mandarijneend
(aix galericulata)

Mandarijneend
Mandarijneend
(aix galericulata)

Mandarijneend
Mandarijneend
(aix galericulata)

Mandarijneend
Mandarijneend
(aix galericulata)

Slobeend
Slobeend
(anas clypeata)

Zwarthalszwaan
Zwarthalszwaan
(cygnus melanocoryphus)

Zwarthalszwaan
Zwarthalszwaan
(cygnus melanocoryphus)

Brilduiker
Brilduiker
(bucephala clangula)

Kokardezaagbek
Kokardezaagbek (man)
(lophodytes cucullatus)

Kokardezaagbek
Kokardezaagbek (vrouw)
(lophodytes cucullatus)

Witoogeend
Witoogeend
(aythya nyroca)

Zomertaling
Zomertaling
(anas querquedula)

Bahama pijlstaart
Bahama pijlstaart
(anas bahamensis)

Grote zilverreiger
Grote zilverreiger
(egretta alba)

Grote zilverreiger
Grote zilverreiger
(egretta alba)

Tureluur
Vogeluitkijkpost 'Tureluur'
(Ackerdijkse plassen)

Koolmees
Koolmees
(parus major)

Grote zilverreiger
Grote zilverreiger
(egretta alba)

Grote zilverreiger
Grote zilverreiger
(egretta alba)

Grote zilverreiger
Grote zilverreiger
(egretta alba)

Torenvalk
Torenvalk
(falco tinnunculus)

Torenvalk
Torenvalk
(falco tinnunculus)

Pimpelmees
Pimpelmees
(cyanistes caeruleus)

Pimpelmees
Pimpelmees
(cyanistes caeruleus)

Koolmees
Koolmees
(parus major)

Koolmees
Koolmees
(parus major)

Koolmees
Koolmees
(parus major)

Pimpelmees
Pimpelmees
(cyanistes caeruleus)

Koolmees
Koolmees
(parus major)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Jonge lepelaar
Jonge lepelaar
(platalea leucorodia)

Lepelaar met jong
Lepelaar met jong
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Futen met jong
Futen met jong
(podiceps cristatus)

Futen met jong
Futen met jong
(podiceps cristatus)

Jonge purperreiger
Jonge purperreiger
(ardea purpurea)

Fazanthen met jong
Fazanthen met jong
(phasianus colchicus)

Fazanthen
Fazanthen
(phasianus colchicus)

Fazanthen
Fazanthen
(phasianus colchicus)

Jonge fazant
Jonge fazant
(phasianus colchicus)

Groenling
Groenling
(chloris chloris)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

Fuut met rivierkreeft
Fuut met rivierkreeft
(podiceps cristatus)

Scholekster
Scholekster
(haematopus ostralegus)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

IJsvogel
IJsvogel
(alcedo atthis)

Oeverloper
Oeverloper
(actitis hypoleucos)

Kluut met twee jongen
Kluut met twee jongen
(recurvirostra avosetta)

Bergeend
Bergeend
(tadorna tadorna)

Bergeend
Bergeend
(tadorna tadorna)

Rietgors
Rietgors
(emberiza schoeniclus)

Bergeend
Bergeend
(tadorna tadorna)

Kluut met jong
Kluut met jong
(recurvirostra avosetta)

Lepelaars
Lepelaars
(platalea leucorodia)

Meerkoet met jong
Meerkoet met jong
(fulica atra)

Zomertaling
Zomertaling
(anas querquedula)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Wilde eend met jongen
Wilde eend met jongen
(anas platyrhynchos)

Wilde eend met jongen
Wilde eend met jongen
(anas platyrhynchos)

Steltkluut
Steltkluut
(phylloscopus trochilus)

Rietgors
Rietgors
(emberiza schoeniclus)

Rietgors
Rietgors
(emberiza schoeniclus)

Fitis
Fitis
(phylloscopus trochilus)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Tapuit
Tapuit
(oenanthe oenanthe)

Tapuit
Tapuit
(oenanthe oenanthe)

Tapuit
Tapuit
(oenanthe oenanthe)

Tapuit
Tapuit
(oenanthe oenanthe)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Rietgors
Rietgors
(emberiza schoeniclus)

Meerkoet met jong
Meerkoet met jong
(fulica atra)

Jonge meerkoet
Jonge meerkoet
(fulica atra)

Jonge Canadese gans
Jonge Canadese gans
(branta canadensis)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Jonge meerkoet
Jonge meerkoet
(fulica atra)

Witte kwikstaart
Witte kwikstaart
(motacilla alba)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Lepelaar
Lepelaar
(platalea leucorodia)

Bosruiter
Bosruiter
(tringa glareola)

Canadese gans
Canadese gans
(branta canadensis)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Merel
Merel
(turdus merula)

Bergeend
Bergeend
(tadorna tadorna)

Bergeend
Bergeend
(tadorna tadorna)

Koereiger
Koereiger
(bubulcus ibis)

Kemphaan
Kemphaan
(philomachus pugnax)

Fazant
Fazant
(phasianus colchicus)

Fazant
Fazant
(phasianus colchicus)

Tureluur
Tureluur
(tringa totanus)

Slobeend
Slobeend
(anas clypeata)

Kievit
Kievit
(vanellus vanellus)

Gele kwikstaart
Gele kwikstaart
(motacilla flava)

Aalscholver
Aalscholver
(phalacrocorax carbo)

Aalscholver
Aalscholver
(phalacrocorax carbo)

Pestvogel
Pestvogel
(bombycilla garrulus)

Pestvogel
Pestvogel
(bombycilla garrulus)

Pestvogel
Pestvogel
(bombycilla garrulus)

Pestvogel
Pestvogel
(bombycilla garrulus)

Pestvogel
Pestvogel
(bombycilla garrulus)

Pestvogel
Pestvogel
(bombycilla garrulus)

Roodborstje
Roodborstje
(erithacus rubecula)

Slobeend
Slobeend
(anas clypeata)

Grote lijster
Grote lijster
(turdus viscivorus)

Staartmees
Staartmees
(aegithalos caudatus)

Aalscholver
Aalscholver
(phalacrocorax carbo)

Eksters
Eksters
(pica pica)

Fazant (haan)
Fazant (haan)
(phasianus colchicus)

Fazant (hen)
Fazant (hen)
(phasianus colchicus)

Jonge spreeuw
Jonge spreeuw
(sturnus vulgaris)

Jonge spreeuw
Jonge spreeuw
(sturnus vulgaris)

Waterhoen
Waterhoen
(gallinula chloropus)

Waterhoen
Waterhoen
(gallinula chloropus)

Ooievaar en blauwe reiger
Ooievaar en blauwe reiger
(ciconia ciconia & ardea cinerea)

Ooievaar
Ooievaar
(ciconia ciconia)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Staartmees
Staartmees
(aegithalos caudatus)

Ooievaar
Ooievaar
(ciconia ciconia)

Grutto
Grutto
(limosa limosa)

Kluut
Kluut
(recurvirostra avosetta)

Aalscholver
Aalscholver
(phalacrocorax carbo)

Aalscholver
Aalscholver
(phalacrocorax carbo)

Fuut met jong
Fuut met jong
(podiceps cristatus)

Ekster
Ekster
(pica pica)

Blauwborst
Blauwborst
(luscinia svecica)

Grutto
Grutto
(limosa limosa)

Grutto
Grutto
(limosa limosa)

Grutto
Grutto
(limosa limosa)

Grutto
Grutto
(limosa limosa)

Grutto
Grutto
(limosa limosa)

Heggenmus
Heggenmus
(prunella modularis)

Jonge fitis
Jonge fitis
(phylloscopus trochilus)

Jonge koolmees
Jonge koolmees
(parus major)

Jonge merel
Jonge merel
(turdus merula)

Jonge kluten
Jonge kluten
(recurvirostra avosetta)

Jonge meerkoet
Jonge meerkoet
(fulica atra)

Jonge meerkoet
Jonge meerkoet
(fulica atra)

Jonge meerkoet
Jonge meerkoet
(fulica atra)

Jong roodborstje
Jong roodborstje
(erithacus rubecula)

Roodborstje
Roodborstje
(erithacus rubecula)

Kievit
Kievit
(vanellus vanellus)

Kluut
Kluut
(recurvirostra avosetta)

Kneu
Kneu
(carduelis cannabina)

Kneu
Kneu
(carduelis cannabina)

Kluut
Kluut
(recurvirostra avosetta)

Kluut
Kluut
(recurvirostra avosetta)

Kluut
Kluut
(recurvirostra avosetta)

Kluut
Kluut
(recurvirostra avosetta)

Kluut
Kluut
(recurvirostra avosetta)

Kluut
Kluut
(recurvirostra avosetta)

Putter/distelvink
Putter/distelvink
(carduelis carduelis)

Putter/distelvink
Putter/distelvink
(carduelis carduelis)

Putter/distelvink
Putter/distelvink
(carduelis carduelis)

Putter/distelvink
Putter/distelvink
(carduelis carduelis)

Putter/distelvink
Putter/distelvink
(carduelis carduelis)

Putter/distelvink
Putter/distelvink
(carduelis carduelis)

Rietgors
Rietgors
(emberiza schoeniclus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Rietzanger
Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)

Zwartkop
Zwartkop
(sylvia atricapilla)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Tureluur
Tureluur
(tringa totanus)

Tureluur
Tureluur
(tringa totanus)

Tureluur
Tureluur
(tringa totanus)

Visdief
Visdief
(sterna hirundo)

Visdief
Visdief
(sterna hirundo)

Visdief
Visdief
(sterna hirundo)

Visdief
Visdief
(sterna hirundo)

Zanglijster
Zanglijster
(turdus philomelos)

Vlaamse gaai
Vlaamse gaai
(garrulus glandarius)

Groene specht
Groene specht
(picus viridis)

Groene specht
Groene specht
(picus viridis)

Grote bonte specht
Grote bonte specht
(dendrocopos major)

Koolmees
Koolmees
(parus major)

Koolmees
Koolmees
(parus major)

Halsbandparkiet
Halsbandparkiet
(psittacula krameri)

Nijlgans
Nijlgans
(alopochen aegyptiacus)

Halsbandparkiet
Halsbandparkiet
(psittacula krameri)

Halsbandparkiet
Halsbandparkiet
(psittacula krameri)

Grote bonte specht
Grote bonte specht
(dendrocopos major)

Pimpelmees
Pimpelmees
(cyanistes caeruleus)

klein/
Nijlgans
Nijlgans
(alopochen aegyptiacus)

Nijlgans
Nijlgans
(alopochen aegyptiacus)

Nijlgans
Nijlgans
(alopochen aegyptiacus)

Smaragdeend
Smaragdeend/cayuga eend?
(anas platyrhynchos f. domestica)

Smaragdeend
Smaragdeend/cayuga eend?
(anas platyrhynchos f. domestica)

Fuut
Fuut
(podiceps cristatus)

Fuut
Fuut
(podiceps cristatus)

Fuut
Fuut
(podiceps cristatus)

Kokmeeuw
Kokmeeuw
(larus ridibundus)

Kokmeeuw
Kokmeeuw
(larus ridibundus)

Krakeend
Krakeend
(anas strepera)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Blauwe reiger
Blauwe reiger
(ardea cinerea)

Wilde eend
Wilde eend
(anas platyrhynchos)

Kluten
Kluten
(recurvirostra avosetta)

Wilde eend
Wilde eend
(anas platyrhynchos)

Fazant
Fazant
(phasianus colchicus)

Kuifeenden
Kuifeenden
(aythya fuligula)

Grote zilverreiger
Grote zilverreiger
(ardea alba)

Grote bonte specht
Grote bonte specht
(dendrocopos major)

Grote bonte specht
Grote bonte specht
(dendrocopos major)

Staartmees
Staartmees
(aegithalos caudatus)

Halsbandparkiet
Halsbandparkiet
(psittacula krameri)

Merelman
Merelman
(turdus merula)

Boomkruiper
Boomkruiper
(certhia brachydactyla)

Pimpelmees
Pimpelmees
(cyanistes caeruleus)

Pimpelmees
Pimpelmees
(cyanistes caeruleus)

Nijlgans
Nijlgans
(alopochen aegyptiacus)

Nijlgans
Nijlgans
(alopochen aegyptiacus)

Nijlgans
Nijlgans
(alopochen aegyptiacus)

Fazant
Fazant
(phasianus colchicus)

Grote bonte specht
Grote bonte specht
(dendrocopos major)

Grote bonte specht
Grote bonte specht
(dendrocopos major)

Stadsduif
Stadsduif
(columba livia forma domestica)

Houtduif
Houtduif
(columba palumbus)

Witte ooievaar
Witte ooievaar
(ciconia ciconia)

Staartmees
Staartmees
(aegithalos caudatus)

Halsbandparkieten
Halsbandparkieten
(psittacula krameri)

Halsbandparkiet
Halsbandparkiet
(psittacula krameri)

Sneeuwhoen in zomerkleed
Sneeuwhoen in zomerkleed
(rock ptarmigan; lagopus mutus)

Sneeuwhoen in zomerkleed
Sneeuwhoen in zomerkleed
(willow ptarmigan; lagopus lagopus)

Jonge hoender
Jonge hoender
(Ruffed Grouse)

Californische kwartel
Californische kwartel
(lophortyx californicus)

Amerikaanse waterspreeuw
Amerikaanse waterspreeuw
(cinclus mexicanus)

Warbler
Warbler


Warbler
Warbler


Witkruingors
Witkruingors
(White-crowned sparrow; zonotrichia leucophrys)

Witkruingors
Witkruingors
(White-crowned sparrow; zonotrichia leucophrys)

Kleine grijze snip in zomerkleed
Een kleine grijze snip in zomerkleed
(limnodromus griseus)

Clark's notenkraker
Clark's notenkraker
(nucifraga columbiana)

Stellers gaai
Stellers gaai
(cyanocitta stelleri)

Jonge geelkoptroepiaal
Jonge geelkoptroepiaal op hand
(xanthocephalus xanthocephalus)

Killdeerplevier
Killdeerplevier
(charadrius vociferus)

Geelkoptroepiaal
Geelkoptroepiaal
(xanthocephalus xanthocephalus)